G  Ö  R  D  E  L  M  A  K  A  R  E
Jörgen Ollas
Jörgen Ollas
KA Jonsson Eftr AB
Verkstad:
Dumpervägen 6
142 50  Skogås
Butik:
Odengatan 19
Tel 08 6090481 Fax 08 6606903

www.kristallkronor.com
kaj.verkstad@gmail.com